Typisch Rutges

Risico's onder controle

Risico's managen levert u geld op. Dat is onze stelregel. Met heldere investeringsscenario's, nauwkeurige meerjarige exploitatieprognoses en actief monitoren zijn we in staat om uw risico's te managen. We zijn zelfs bereid om risico's met u te delen of van u over te nemen, als u daar voor kiest.

Bewoners in zicht

Door bewoners actief te betrekken in uw ontwikkelplannen, creëert u draagvlak en medeverantwoordelijkheid. Onze aanpak beperkt zich niet alleen tot 'input' vooraf, maar ook 'output' achteraf. We bieden uw bewoners inzicht in persoonlijke woonwensen.

Mensen in verbinding

Bij uw projecten zijn veel mensen intern en extern betrokken. Met onze circulaire projectbenadering brengen wij alle betrokkenen voor u met elkaar in verbinding. Zo creëren we begrip, draagvlak en met het toepassen van concurrent engineering, bovenal snelheid.

Energie met toekomstwaarde

Energie is een bepalende factor in de totale woonlasten van bewoners. Het aandeel van de energie in de woonlasten stijgt bovendien sterk. Daarom ondernemen we met u in energie. Milieuvriendelijke energieopwekking met WKO, WTW en zonne-energie zijn voor ons intussen dagelijkse afwegingen.

Familie met passie

Sinds 1894 is de familie Rutges actief in onderhoud en renovatie van vastgoed. Dennis Rutges is de vierde generatie. Met zijn team richt hij zich voor u op een solide toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Investering in balans

Naast geld, energie en milieu bieden wij een balans die u alle sturing geeft over veiligheid, gezondheid, wooncomfort, leefomgeving en toekomstwaarde.