Maatschappelijk

Maatschappelijk

Naast onze dagelijkse activiteiten ondersteunen wij als onderdeel van de maatschappij verschillende initiatieven op het gebied van sport, natuur, cultuur en welzijn. Jaarlijks wordt een deel van onze winst beschikbaar gesteld aan onder meer de volgende initiatieven:

Sport

Een gezonde geest in een gezond lichaam draagt bij aan een gezonde maatschappij.

Natuur

Als mens maken wij deel uit van de natuur en daarmee is natuur een wezenlijk onderdeel in onze maatschappij.

Cultuur

Cultuur verbindt mensen.

Welzijn

Kinderen zijn de toekomst.