Havensteder

Havensteder

Havensteder biedt in Rotterdam en omgeving huisvesting aan ca. 45.000 huishoudens met beperkt inkomen of die in een kwetsbare positie verkeren.