Bewoners in zicht

Bewoners in zicht

Door bewoners actief te betrekken in uw ontwikkelplannen, creëert u draagvlak en medeverantwoordelijkheid. Onze aanpak beperkt zich niet alleen tot 'input' vooraf, maar ook 'output' achteraf. We bieden uw bewoners inzicht in persoonlijke woonwensen. Bovendien ontvangen zij een hoogwaardige service tijdens de realisatie van uw projecten, o.a. met social media, woonconsulenten, een woonbox en onze wooncoach. Met als resultaat tevreden bewoners. Na een succesvolle renovatie zorgen we desgewenst voor gedragsverandering zoals schone portieken en verstandig energiegebruik. Uw bewoners worden ambassadeurs.